រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
ប្រកាសស្តីពី ការលើកទឹកចិត្តចំពោះជ័យលាភី​នៃការប្រឡងប្រណាំងរង្វាន់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី សម្រាប់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
១៨ កញ្ញា ២០១៥ | 287

សូមទាកយកឯកសារខាងក្រោម។

ឯកសារភ្ជាប់
១. add_attachment_0_1442559668.pdf (ទំហំ: 1.30 MB | ទាញយក: 185)
ឯកសារស្រដៀង
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង