រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
ពាក្យស្នើសុំ ប្រើប្រាស់អេកូឡាបិល និងការលើកទឹកចិត្ត សម្រាប់ជ័យលាភីនៃ​រង្វាន់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី​សម្រាប់ធុរកិច្ចបៃតង​ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
២៩ ធ្វូ ២០១៥ | 2063

ឯកសារភ្ជាប់
១. add_attachment_0_1451375475.pdf (ទំហំ: 240.86 KB | ទាញយក: 244)
ឯកសារស្រដៀង
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង