រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
ពិធីប្រគល់ជ័យលាភី “បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អក្នុងវិស័យទេសចរណ៍” លើកទី១ និងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័ត App
04/12/2018 | 3397

ពិធីប្រគល់ជ័យលាភី “បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អក្នុងវិស័យទេសចរណ៍” លើកទី១ និង
ពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័ត App (បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អក្នុង
វិស័យទេសចរណ៍ និងច្រកទ្វារអន្តរជាតិ) និង App (បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អសេវាសាធារណៈក្រុង/ខណ្ឌ បេក្ខភាពប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាត) អមជាមួយពិធីប្រកាសចលនាប្រឡងប្រណាំង
បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អសម្រាប់ស៊ីក្លូទេសចរណ៍ លើកទី១
នាព្រឹកថៃ្ងទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ

To get updates, please fill your name and email address.

Top
Feedback and Complaint