រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
កម្មវិធី “វេទិកាជាតិធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍” លើកទី១ និងពិព័រណ៍ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យ​​ទេសចរណ៍ ក្រោមប្រធានបទ​ “ធុរកិច្ចបៃតង ធុរកិច្ចជោគជ័យ”​ (Eco-Business: Successful Business) និងពិធីប្រគល់ជ័យលាភីចលនាប្រឡងប្រណាំង “បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ” លើកទី១
២៨ កញ្ញា ២០១៦ | 2355

កម្មវិធី

“វេទិកាជាតិធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍” លើកទី១ និងពិព័រណ៍ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យ​​ទេសចរណ៍

ក្រោមប្រធានបទ​ “ធុរកិច្ចបៃតង ធុរកិច្ចជោគជ័យ”​ (Eco-Business: Successful Business)

និងពិធីប្រគល់ជ័យលាភីចលនាប្រឡងប្រណាំង “បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ” លើកទី១

ថ្ងៃទី២៦-២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅសណ្ឋាគារ រ៉េស៊ីដង់សុខាភ្នំពេញ

 

ម៉ោង

កម្មវិធី

អ្នកសម្របសម្រួល

ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ពិធីបើក

០៧:០០-០៧:៣០

ការចុះឈ្មោះអ្នកចូលរួម

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

០៧:៣០-០៨:៣០

ការចាប់ផ្តើមកម្មវិធី

 • ប្រកាសហេតុ និងប្រកាសកម្មវិធី
 • ការអញ្ជើញដល់របស់គណៈអធិបតី
 • ការអញ្ជើញដល់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • គោរពភ្លេងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ពិធីករ

០៨:៣០-០៩:០០

 

 • មតិស្វាគមន៍របស់ ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ទេសចរណ៍ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃ​ទីក្រុងស្អាត
 • Spot បទយកការណ៍ “ការអនុវត្តធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍”

០៩:០០-១០:១៥

 • សុន្ទរកថាបើករបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

១០:១៥-១១:០០

 • ពិធីចែកវិញ្ញាបនប័ត្រជ័យលាភី “រង្វាន់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់​ធុរកិច្ច​បៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៦”
 • ពិធីចែកវិញ្ញាបនប័ត្រជ័យលាភី “បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ” ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អសេវាសាធារណៈទីក្រុងស្អាត
 • ទស្សនាស្តង់ពិព័រណ៍ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
 • ដំណើរនិវត្តន៍របស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់

កិច្ចពិភាក្សា

ប្រធានបទទី១៖ ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍៖ គំរូអនុវត្ត និងសារៈប្រយោជន៍

(សម្របសម្រួលដោយ៖ ឯកឧត្តម អាំង សុវណ្ណរ័ត្ន អគ្គលេខាធិការរងនៃគ.ជ.វ.ទ.)

១៤:០០-១៤:២០

 • បទបង្ហាញទី១៖ គោលការណ៍ Sustainable City

តំណាងមកពីក្រសួងបរិស្ថាន

១៤:២០-១៤:៤០

 • បទបង្ហាញទី២៖ Green Energy នៅកម្ពុជា

តំណាងក្រុមហ៊ុនសូឡា Picosol Cambodia

១៤:៤០-១៥:០០

 • បទបង្ហាញទី៣៖ Green Building in Cambodia

តំណាងគណៈកម្មាធិការធុរកិច្ចបៃតង (Green Business Committee)របស់សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជា

១៥:០០-១៥:២០

 • បទបង្ហាញទី៤៖ ទំនួលខុសត្រូវសង្គម និងភាពជោគជ័យអាជីវកម្ម

តំណាងផ្សារទំនើប អ៊ីអនម៉ល

(ជ័យលាភីឆ្នាំ២០១៥)

១៥:២០-១៥:៤០

 • បទបង្ហាញទី៥៖ និរន្តរភាពធម្មជាតិ និងភាពទាក់ទាញរបស់គោលដៅទេសចរណ៍

តំណាងរមណីយដ្ឋាន កោះសង្សារ (ជ័យលាភីឆ្នាំ២០១៥)

១៥:៤០-១៦:០០

 • បទបង្ហាញទី៦៖ ធុរកិច្ចបៃតង និងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ

លោក ស៊ឹម សុខតឿ ជំនួយការ

អគ្គនាយកទេសចរណ៍

១៦:០០-១៦:១៥

ពិភាក្សា

 

១៦:១៥-១៦:៣០

សម្រាកអាហារសម្រន់

 

ប្រធានបទទី២៖ ការជម្រុញការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា

(សម្របសម្រួលដោយ៖ លោក ឆាយ ឃុនឡុង អគ្គនាយករងទេសចរណ៍)

១៦:៣០-១៦:៥០

 • បទបង្ហាញទី៧៖ យន្តការក្នុងការជំរុញការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

តំណាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

១៦:៥០-១៧:១០

 • បទបង្ហាញទី៨៖ តួនាទីរបស់ផ្នែកឯកជនក្នុងការជំរុញការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ

លោក លូ ម៉េង សហប្រធានក្រុមការងារផ្នែកឯកជនក្នុង

វិស័យទេសចរណ៍

១៧:១០-១៧:៣០

 • បទបង្ហាញទី៩៖ ធុរកិច្ចបៃតង និងការជំរុញការប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុក

តំណាង World Bank Group

១៧:៣០-១៧:៤៥

កិច្ចពិភាក្សា

 

ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ប្រធានបទទី៣៖ ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ធុរកិច្ចបៃតង

(សម្របសម្រួលដោយ៖ ឯកឧត្តម ហុង សុហួរ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា)

០៨:០០-០៨:២០

 • បទបង្ហាញទី១០៖ ហិរញ្ញប្បទានបៃតងនៅកម្ពុជា៖ និន្នាការ ឱកាស និងបញ្ហាប្រឈម

ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយក
គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

០៨:២០-០៨:៤០

 • បទបង្ហាញទី១១៖ ហិរញ្ញប្បទានបៃតងសម្រាប់ធុរកិច្ចបៃតង

តំណាង IFC

០៨:៤០-០៩:០០

 • បទបង្ហាញទី១២៖ ប្រភពហិរញ្ញប្បទានបៃតង សម្រាប់
  វិស័យឯកជន

តំណាងសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជា

០៩:០០-០៩:១៥

     កិច្ចពិភាក្សា

០៩:១៥-០៩:៤៥

     សម្រាកអាហារសម្រន់

ពិធីបិទ

០៩:៤៥-១០:១៥

 • អនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃវេទិកាធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
 • របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផល “វេទិកាជាតិធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍​ លើកទី១”

ឯកឧត្តម  ណេប សាមុត

អគ្គនាយកទេសចរណ៍ និងជា

អគ្គលេខាធិការនៃគ.ជ.វ.ទ.

១០:១៥-១០:៤៥

សុន្ទរកថាបិទរបស់ ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ទេសចរណ៍​ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិ​វាយតម្លៃ

​ទីក្រុងស្អាត

 

១០:៤៥-១១:១៥

ពិធីចុះហត្ថលេខា

 • សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគាំទ្រការប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកសម្រាប់ឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍កម្ពុជា
 • (MOU) គាំទ្រមជ្ឈមណ្ឌលទ្រទ្រង់ និងអភិវឌ្ឍន៍ធុរកិច្ចបៃតង​ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

 

 

បិទកម្មវិធី

១. របៀបវារៈកម្មវិធី
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង