រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
ព្រឹត្តិការណ៍

កម្មវិធីដាំដើមឈើអនុស្សាវរីយ៍ អបអរសាទរ ពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៦ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣-១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នៅខេត្តបាត់ដំបង

សួនទេសចរណ៍សហគមន៍ព្រៃឈើខ្សាច់សអណ្តូងច្រុះ (ភូមិអណ្តូងច្រុះ ឃុំរលាប្អៀរ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)
១៥ មីនា ២០១៩
ផុតកំណត់
១៣ ធ្នូ ២០១៨
ផុតកំណត់
១៣ ធ្នូ ២០១៨
ផុតកំណត់
០៥ កញ្ញា ២០១៦
ផុតកំណត់
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង