រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
កម្មវិធី ពិធីអបអរសាទរទិវាទេសចរណ៍ពិភពលោក ក្រោមប្រធានបទ “ទេសចរណ៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា - ផ្សព្វផ្សាយច្រកចូលមកដល់ជាសាកល” (Tourism for All - Promoting Universal Accessibility) អមជាមួយពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយចំណាត់ថ្នាក់សេវាកម្មទេសចរណ៍ថ្មីៗ និងប្រកាសផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការការប្រឡងប្រណាំង “Tourism Photo- Contest” លើកទី១
១៥ កញ្ញា ២០១៦ | 2890
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង