រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
សន្និបាតបូកសរុបការងារអេកូទេសចរណ៍ និងសហគមន៍ទេសចរណ៍ឆ្នាំ២០១៥ និងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦
១៩ សីហា ២០១៦ | 1684

ក្រសួងទេសចរណ៍ គ្រោងនឹងរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបការងារអេកូទេសចរណ៍ និងសហគមន៍ទេសចរណ៍ឆ្នាំ២០១៥ និងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅអនុវត្តបន្តឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៦ និងឆ្នាំ២០១៧ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខ នៅសាលសន្និសិទចតុមុខ។ ចំពោះ យុវជន សិស្ស និស្សិតជំនាញទេសចរណ៍ និងអង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធដែលមានបំណងចង់ចូលរួមក្នុងសន្និបាតនេះ អាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈវែបសាយ ចុះឈ្មោះទីនេះ (ការចុះឈ្មោះមិនគិតថ្លៃ និងត្រូវបានអនុញ្ញាតត្រឹមអ្នកចុះឈ្មោះចំនួន ២០០នាក់ដំបូងប៉ុណ្ណោះ)។  ការចុះឈ្មោះនេះនឹងផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ១០:០០ នាទីព្រឹក។  

សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង