រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
កម្មវិធីដាំដើមឈើអនុស្សាវរីយ៍ អបអរសាទរ ពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៥ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥-១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
២៥ កុម្ភៈ ២០១៩ | 1018

 

សូមជ្រើសរើសទីតាំងខាងក្រោម ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធី៖

 

      

សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង