រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការប្រឡងប្រណាំង "រង្វាន់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី សម្រាប់ធុរកិច្ចបៃតង​ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍" ឆ្នាំ២០១៦
០៧ វិច្ឆិកា ២០១៥ | 2116

ឯកសារភ្ជាប់ (១)
ឯកសារ ១ (ទំហំ: 285.44 KB | ទាញយក: 333)
ឯកសារ ២ (ទំហំ: 268.48 KB | ទាញយក: 337)
ឯកសារ ៣ (ទំហំ: 84.38 KB | ទាញយក: 317)
ឯកសារ ៤ (ទំហំ: 2.12 MB | ទាញយក: 271)
ព័ត៌មានស្រដៀង
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង