រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីរង្វាន់សម្រាប់"ធុរកិច្ចដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ"ក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំង"រង្វាន់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីសម្រាប់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍" ឆ្នាំ២០១៦
១៩ សីហា ២០១៦ | 774

សូមទាញយកឯកសារ

ឯកសារភ្ជាប់ (១)
ឯកសារ ១ (ទំហំ: 2.01 MB | ទាញយក: 301)
ព័ត៌មានស្រដៀង
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង